Google+
ZAREJESTRUJ SWOJ KUPON RABATOWY Z KONFERENCJI LEAN

GEMBAWALK

Home »  GEMBAWALK

GEMBA - (jap. – miejsce zdarzenia, miejsce wykonywania właściwej pracy) – japońskie słowo, stosowane dla określenia miejsca, w którym wykonywane są czynności.

Wg filozofii LEAN MANAGEMENT nie można zarządzać czyms, czego nie znamy. Wszelkie decyzje muszą być podejmowane na podstawie stwierdzonych faktów, popartych szczegółową analizą przyczyn wystąpienia zdarzenia, a nie według zasady „wydaje mi się, że…”

Zgodnie z jedną z zasad Systemu Produkcyjnego Toyoty, pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacyjnego przedsiębiorstwa, powinna być wizyta w gemba – genchi genbutsu – co pozwala na uchwycenie rzeczywiście występujących problemów oraz prawidłowe zidentyfikowanie przyczyn ich występowania.

GEMBA WALK – to po prostu systematyczna obecność managerów w miejscu pracy swoich podwładnych. System zarządzania organizacją „zza biurka” – nie ma zastosowania w kulturze organizacyjnej opartej na szczupłym zarządzaniu.

GEMBA WALK pozwala na rzeczywiste poznanie procesów realizowanych w firmie, uczy identyfikowania i eliminować marnotrawstwo, identyfikować i inicjować działania ciągłego doskonalenia, monitorować i nadzorować przestrzeganie zasad BHP – również pod kątem identyfikacji zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych oraz budować relacje i motywację wsród pracowników.

GEMBA WALK to sekwencja prostych kroków:
idź i zobacz – udaj się do gemba czyli miesjca, w którym realizowane są procesy i zobacz w jaki sposób są one realizowane
zapytaj dlaczego – zadaj proste pytanie „dlaczego” – wnikliwie obserwuj i pytaj konsekwentnie, aż uzyskasz pełen obraz sytuacji, którą starasz się wyjaśnić
okaż należny szacunek – pamiętaj, że pracownicy operacyjni wykonują działania dodające wartość do Twojej działalności – to oni wytwarzają produkt/usługę, który możesz sprzedać swoim klientom

W LEAN MANAGEMENT – nie ma miesjca na okazjonalne, „spektakularne” działania. Stosowanie takiego podejścia z góry skazuje wdrożenie zasad LEAN na niepowodzenie. Najważniejszym elementem jest uświadomienie wszystkim pracownikom konieczności stałej, systematycznej pracy wzystkich osób zaangażowanych w realizację procesów.

Jeżeli nie masz jasno zdefiniowanych procesów, procedur postępowania – standardów działania – nie dziw się, że za każdym razem uzyskasz inną wydajność, inny czas realizacji zlecenia, dostawy komponentów, itp.

GEMBA WALK jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi, dzięki któremu uzyskasz rzeczywistą wiedzę o swojej firmie, realizowanych w niej procesach, miejscach występowania marnotrawstwa, przyczyn jego występowania oraz o możliwych sposobach wyeliminowania go z realizowanych procesów.

Po prostu – idź do gemba, obserwuj, pytaj dlaczego, uważnie słuchaj swoich pracowników, analizuj i wdrażaj działania.

 

wiecej